Tên công trình: Sharetea 

Địa chỉ: 33 Tôn Thất Thiệp, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Hạng mục thi công:

Dự án liên quan