Tên công trình: Trà sữa KOI

Địa chỉ: 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM

Hạng mục thi công:

Dự án liên quan